Research article published

Insulin-like growth factor 1 in the preterm rabbit pup: Characterization of cerebrovascular maturation following administration of recombinant human insulin-like growth factor 1/insulin-like growth factor 1-binding protein 3

Authors: Magnus Gram, Claes Ekström, Bo Holmqvist, Galen Carey, Xiaoyang Wang, Suvi Vallius, William Hellström, Niklas Ortenlöf, Alex Adusei Agyemang, Lois E H Smith, Ann Hellström, Alexandra Mangili, Norman Barton and David Ley

Publication: Developmental Neuroscience. July 2, 2021. Page 1-15. D

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *